Пробиване на рани – подготовка за вашето назначаване

За да се подготвите за назначаването си, да направите максимално вашето назначаване.

Какви са основните ви симптоми? Колко дълго сте имали симптомите си; Как и кога възниква раната при пробиване? Имали ли сте наранявания в миналото в същата област? Имате ли някакви продължаващи проблеми поради предишното нараняване? Кой обект причинява раната при пробиване? Имало ли е или има ли предмет в раната на пункцията? Дали обектът е бил премахнат наведнъж? Настъпило ли е нараняването при високо налягане? Какви мерки за домашно лечение сте опитали? Помогнаха ли те? Какви лекарства, отпускани без рецепта, сте опитали? Помогнаха ли те? Какви лекарства се приемат с рецепта и лекарства без рецепта? Били ли са наркотиците или алкохола във вашето нараняване? Кога беше последният ви тетанус. Имате ли някакви рискове за здравето?

Можете да помогнете на Вашия лекар да диагностицира и лекува Вашето състояние, като се подготви да отговори на следните въпроси

Поленови преброявания, съвети за лечение и др.

Няма какво да кихате.