хинолони

 
Хинолоните са синтетични, бактерицидни антибактериални средства с широкоспектърна активност. Те инхибират ензима топоизомераза II, ДНК гираза, необходима за репликацията на микроорганизма. Ензимът на топоизомераза II произвежда отрицателно суперколичество върху ДНК, което позволява транскрипция или репликация чрез инхибиране на тази ензимна ДНК репликация и транскрипцията е блокирана.

Медицински състояния, свързани с хинолони