Ренинови инхибитори

 
Инхибиторите на ренин блокират активността на ренин и предизвикват вазодилатация. Ренинът е ензим, който превръща ангиотензиноген в ангиотензин I, който след това се превръща в ангиотензин II чрез ангиотензин конвертиращ ензим. Ангиотензин II е мощен вазоконстриктор, който причинява повишаване на кръвното налягане.

Инхибиторите на ренин се използват за лечение на хипертония.

Медицински състояния, свързани с ренинови инхибитори